Něco o Finsku

Na severu Evropy se rozprostírají rozsáhlé severské státy, které mají mnoho společných znaků. Jsou jimi zejména rozvinutá ekonomika, velmi podobné sociální systémy, dokonce i podobné vlajky. Nazývají se Nordickými či Skandinávskými státy. Jedním z těchto severských států je Finsko. Finsko je nazýváno zemí tisíců jezer a ostrovů, nebo také zemí jezer a močálů. V překladu toto označení znamená Suomi, oficiální název Finska. Tento stát má více než 60 000 jezer. Vodní plochy zaujímají 10% rozlohy země. Finsko je omýváno téměř z každé světové strany, kromě východní, mořem či zálivem. Například Baltským mořem, Finským nebo Botnickým zálivem. Jak jistě tento popis zálivů a moří napovídá, Finsko je ideální zemí pro rybáře. Téměř každý si zde přijde na své, rybářská licence je vydávána osobám od 18 let. Chytání ryb je v tomto státě rozděleno jako lovení zvěře v České republice – každý typ ryb se chytá v určitý měsíc. Losos, mořský pstruh či hnědý pstruh jsou chytáni od září do listopadu, lipan od dubna do května. Pokud se ale chceme zaměřit na chytání nejrozšířenějšího mořského či jezerního dravce ve Finsku, bude jím štika. Tyto ryby se vyskytují téměř ve všech jezerech, v Baltském moři a Botnickém zálivu.